Copyright © 2018, F. X. Nachtmann Bleikristallwerke GmbH
Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu těchto webových stránek je výslovně zakázáno bez písemného souhlasu provozovatele webových stránek.

Návštěvní řád internetových stránek NachtmannGlass.cz
1. Provozovatelem internetových stránek NachtmannGlass.cz, je společnost F. X. Nachtmann Bleikristallwerke GmbH, Zacharias-Frank-Straße 7, DE-92660 Neustadt a.d. Waldnaab.
2. Provozovatel žádá všechny návštěvníky internetových stránek NachtmannGlass.cz, aby se řádně seznámili s tímto návštěvním řádem, upravujícím podmínky přístupu a provozu internetových stránek botanicus.cz, a tyto stránky užívali jen poté, budou-li s tímto návštěvním řádem souhlasit.
3. Jakékoliv užití internetových stránek NachtmannGlass.cz, nebo jejich jakékoliv části jinak než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru internetových stránek NachtmannGlass.cz. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv společnosti F. X. Nachtmann Bleikristallwerke GmbH, a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu těchto internetových stránek.
4. Na internetových stránkách NachtmannGlass.cz jsou společností  F. X. Nachtmann Bleikristallwerke GmbH oprávněně využívána data dalších osob, které jsou jejich autory, majiteli, distributory nebo jejich zdrojem. Jakékoliv kopírování, publikování nebo šíření obsahu z těchto zdrojů je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu společnosti F. X. Nachtmann Bleikristallwerke GmbH.
5. Veškerý obsah internetových stránek NachtmannGlass.cz slouží pouze pro informaci. Obsah internetových stránek botanicus.cz byl získán ze zdrojů, které společnost F. X. Nachtmann Bleikristallwerke GmbH považuje za spolehlivé. Společnost F. X. Nachtmann Bleikristallwerke GmbH neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Obsah internetových stránek botanicus.cz je průběžně obnovován a upravován. Informace, data, názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná na internetových stránkách botanicus.cz musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění na těchto internetových stránkách.
6. Společnost F. X. Nachtmann Bleikristallwerke GmbH si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu internetových stránek NachtmannGlass.cz.
7. Každý návštěvník užívá internetové stránky NachtmannGlass.cz na vlastní riziko. Společnost F. X. Nachtmann Bleikristallwerke GmbH neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním internetových stránek NachtmannGlass.cz a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a nebo úplné nefunkčnosti. Společnost Botanicus, spol. s r.o. nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování internetových stránek botanicus.cz a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.
8. Pokud se návštěvník pohybuje v části internetových stránek botanicus.cz, které jsou přístupné pouze po registraci a zadání uživatelského jména a hesla, pak jsou data poskytnutá návštěvníkem použita pro personifikaci takovýchto stránek a čerpaných služeb. V případě registrovaného přístupu má společnost F. X. Nachtmann Bleikristallwerke GmbH právo používat údaje poskytnuté v této souvislosti návštěvníkem pro marketingové účely v rámci společnosti F. X. Nachtmann Bleikristallwerke GmbH či pro jiné účely, související s podnikáním společnosti F. X. Nachtmann Bleikristallwerke GmbH.
9. Společnost F. X. Nachtmann Bleikristallwerke GmbH je oprávněna se spojit s registrovanými návštěvníky za účelem ověření aktuálnosti resp. správnosti jimi poskytnutých osobních údajů. Údaje, u nichž bude existovat opodstatněná pochybnost o jejich správnosti, budou blokovány s tím, že pokud je nebude možné opravit nebo ověřit, popř. by takováto oprava nebo ověření bylo spojeno s neúměrnými náklady nebo obtížemi, dojde k jejich likvidaci.
10. Pokud není výslovně uvedeno jinak, je Návštěvní řád platný a účinný dnem jeho prvotního uveřejnění na internetových stránkách NachtmannGlass.cz. Společnost F. X. Nachtmann Bleikristallwerke GmbH si vyhrazuje právo tento Návštěvní řád kdykoliv změnit. Tento Návštěvní řád je platný a účinný od 1. 11. 2014.